Kadry i płace

Kadry i płace są kluczowym sektorem w każdej firmie. Bez ich sprawnego funkcjonowania, działanie firmy może być narażone na niepowodzenie. Z tego powodu warto zadbać o odpowiednich specjalistów, którzy z pasją podzielą się swoim doświadczeniem i będą wspierać działania w firmie zgodnie z obowiązującym prawem. Powierzając nam obsługę kadrowo-płacową swojej firmy, zaoszczędzą Państwo czas i pieniądze – dopilnujemy legalności terminowości wszystkich procedur związanych z zatrudnieniem. Podczas, gdy my zajmujemy się sprawami zatrudnienia, naliczania i wypłaty wynagrodzeń, nasi Klienci mogą skupiać się wyłącznie na swoim biznesie.

piękna kobieta przy komputerze

Obsługa kadrowo-płacowa – co oferujemy?

W ramach obsługi kadrowo-płacowej wyręczamy Państwa w:

  • naliczaniu wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • sporządzaniu miesięcznych rozliczeń i deklaracji wraz z przekazaniem ich do urzędu;
  • sporządzeniu umów i świadectw pracy;
  • sporządzeniu zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach;
  • sporządzeniu rozliczeń rocznych pracowników;
  • przesłaniu do klienta drogą elektroniczną sporządzonych list płac;
  • administrowaniu teczkami osobowymi.